Menu

Blind getrouwd, een vrijblijvend avontuur?

Elk jaar is het weer discussie aan de lunchtafel: wie blijft er samen en wie niet? Bij wie zien we de vonken uiteindelijk toch overgaan en bij wie blijft de temperatuur onder nul? Blind Getrouwd blijft een kijkcijferkanon, of je nu kijkt uit leedvermaak of vanuit een geloof in romantiek. Maar is dit interessante experiment ook geen risico? En dan doelen we niet op een gebroken hart, maar op juridisch vlak. Want hoe je het ook draait of keert, een huwelijk blijft wel een juridische overeenkomst. En het verbreken daarvan heeft ook gevolgen.

De vraag is dus of de deelnemers (en ook jij als kijker) zich bewust zijn van de juridische gevolgen die dit “huwelijk” en de (eventuele) scheiding met zich meebrengen?

De scheiding als achterpoortje

De reden waarom er elk jaar zoveel mensen bereid zijn om met een onbekende in het huwelijksbootje te stappen, is ongetwijfeld omdat er altijd nog een achterpoortje is. Als ze na afloop van het experiment toch besluiten dat ze niet samen verder willen, geeft het programma de optie om direct te scheiden. Ze kunnen deze keuze zelfs nog maken tot 6 maanden na de opnames. Het programma betaalt alles. Einde experiment, back to normal.

Maar is dat wel zo simpel allemaal? Het programma betaalt dan wel een scheiding, maar betekent dit dat er juridisch geen consequenties zijn?

Schijnhuwelijk?

Voor we gaan spreken over een scheiding, is de eerste vraag die moet gesteld worden of zo’n huwelijk überhaupt wel geldig is? Als dat niet het geval is spreken we van een schijnhuwelijk.  Een ongeldig gesloten huwelijk kan vernietigd worden, waardoor er dan zogezegd nooit een huwelijk heeft bestaan. Een echtscheiding is dan ook overbodig.

Uiteraard is dit niet de bedoeling. Ons Burgerlijk wetboek voorziet dan ook een aantal voorwaarden waaraan een huwelijk moet voldoen om te vermijden dat er schijnhuwelijken worden afgesloten.

Voorwaarden voor een geldig huwelijk

Duurzaam?

Volgens de wet moet een huwelijk aangegaan worden door 2 handelingsbekwame personen die bewust en zonder dwang van welke aard ook kiezen om een “duurzaam” huwelijk aan te gaan. Dat betekent dus ook zich bewust zijn van de wederzijdse rechten en plichten tegenover elkaar.

We zullen geen namen noemen, maar in het geval van Blind Getrouwd zijn er altijd kandidaten die uiteindelijk minder gemotiveerd blijken om de relatie een kans te geven of te doen werken. Er kan dus gediscussieerd worden in welke mate alle deelnemers écht de intentie hebben om een duurzaam huwelijk aan te gaan. Niet zonder risico, zo’n onoverdacht jawoord. Hieruit kunnen nog een aantal lastige juridische procedures voortkomen…

Bewust van alle juridische gevolgen?

Verder kan ook de vraag gesteld te worden of de kandidaten wel echt wetens willens hebben gehandeld. Daarmee bedoelen we of ze hun keuze hebben gemaakt op basis van alle informatie. De makers van het programma hebben hen immers een contract van scheiding van goederen voorgelegd, de ‘veilige optie’. Maar dat betekent helemaal niet dat de kandidaten niets kan overkomen. 

Wat gebeurt er bv. met de inkomsten van de gehuwden die ze eventueel storten op een gemeenschappelijke rekening? Wat met investeringen die een echtgenoot doet in de eigendom van de andere? Wanneer hierover geen duidelijke afspraken worden gemaakt kan dit uiteraard ernstige gevolgen hebben. En nee, dit zal misschien niet in de eerste 5 weken van hun huwelijk gebeuren, maar wat bij een scheiding (6 maanden) later?

En zijn de deelnemers zich bewust dat hun nieuwe echtgeno(o)t(e) bij een scheiding onderhoudsgeld kan (proberen te) vorderen? Zonder slecht te willen spreken van de kandidaten, maar gesproken uit onze ervaringen als advocaten. Iemand die minder welvaren is dan de andere en bewust het huwelijk een paar jaar in stand houdt, kan proberen bij de scheiding een ernstige onderhoudsvordering in te stellen.

Wij hopen dan ook dat zij duidelijk gewezen zijn op de mogelijke risico’s die dit stelsel met zich meebrengt.

Tot de dood ….

We willen er uiteraard niet aan denken, maar wat gebeurt er wanneer er tijdens de opnames een deelnemer overlijdt? In dat geval zijn de erfregels uiteraard van toepassing en dat wil zeggen dat er een deel van de erfenis wettelijk is gereserveerd voor de echtgenoot mét bijhorend vruchtgebruik. Of de kandidaten nu al een testament hadden dat anders zegt of niet.

Dus ter conclusie:

Interessant experiment? Check
Goede tv? Meestal wel
Duimen wij ook elk jaar voor een goede afloop? Absoluut
Is dit een vrijblijvend avontuur? Allerminst.

Denk jij erover om je in te schrijven voor de volgende editie? Wees je dan ten volle bewust van het soort commitment dat je aangaat. Ben je daar niet toe bereid, dan is Blind Date toch een iets veiligere optie.

Vraag het aan een expert

Heb je over het huwelijk of wens je meer informatie over dit onderwerp? Wij kunnen je helpen! Stel al je vragen aan ons team Familierecht via contact.

Dit vind je misschien ook interessant

Blind getrouwd, blind scheiden?

Samenwonen of trouwen? Eerste hulp bij keuzestress!

7 tips voor de perfecte trouwdag