Menu

Het indexeren van de alimentatie voor kinderen en ex-partners is wettelijk verplicht. Concreet moet het bedrag van de onderhoudsbijdrage jaarlijks aangepast worden aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Deze indexering geldt niet alleen voor onderhoudsbijdragen die door een rechter vastgelegd zijn, maar ook voor bijdragen die bij een overeenkomst bepaald zijn.

Klik hier en bereken zélf de indexering van je alimentatie.

Wat houdt indexeren van alimentatie in?

Indexeren is het aanpassen van de inkomsten of uitkeringen aan de stijging van het algemene prijspeil. Het leven wordt immers elk jaar duurder. En dankzij de indexering stijgen je inkomsten en uitkeringen mee met de hogere kosten die je hebt. Ook de onderhoudsbijdragen in vonnissen en overeenkomsten moeten jaarlijks aangepast worden aan de index van de consumptieprijzen.

Indexeren alimentatie: deze informatie heb je nodig

Om de onderhoudsbijdrage jaarlijks aan te passen aan de index, heb je drie cijfers nodig:

  • Het basisbedrag: dat is het bedrag van de onderhoudsbijdrage dat in het vonnis of in de overeenkomst vermeld staat. Bijvoorbeeld: maandelijks een onderhoudsbijdrage van € 100,00.
  • De basisindex: dat is het indexcijfer dat in het vonnis of de overeenkomst staat. Dit is het indexcijfer van de maand vóór de eerste betaling moet gebeuren. Vb. de eerste betaling moest in februari 2019 gebeuren. Dan is de basisindex die van de maand januari 2019
  • De huidige index: dat is het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de maand waarin de nieuwe onderhoudsbijdrage moet betaald worden. Vb. De indexering moet gebeuren in februari 2020, dan geldt het indexcijfer van de maand januari 2020.

Opgelet: om te weten wat de huidige en wat de basisindex is, moet wel je rekening houden met het basisjaar. Het basisjaar toont wat het indexcijfer van elke maand is. Om de zoveel jaar komt er een nieuw ‘basisjaar’.

Het overzicht van alle index basisjaren vind je hier.

Afhankelijk van in welk jaar er voor het eerst onderhoudsgeld moest betaald worden moet je dus soms in een andere kolom kijken om de basisindex te kennen.

Zo moet je voor een onderhoudsbijdrage uit 2020 kijken naar de kolom van het basisjaar 2013. Maar voor een onderhoudsbijdrage uit 2008 moet je het basisjaar 2004 nemen.

Hoe bereken je het geïndexeerde bedrag van de alimentatie?

De formule om het geïndexeerde bedrag van de onderhoudsbijdrage te berekenen is:

Basisbedrag x huidige index     =     nieuwe bedrag

          basisindex

Een voorbeeld: in het vonnis/overeenkomst is bepaald dat ik maandelijks € 100,00 moet betalen. De eerste keer dat ik dit moest betalen was in februari 2019. Hoeveel moest ik betalen in februari 2020?

We nemen het overzicht van de consumptie-indexen erbij en we berekenen hoeveel 100 euro (= basisgetal) in februari 2019, waard is in februari  2020.

In januari 2019 was het indexcijfer 108,17 (= basisindex). In januari 2020 was het indexcijfer 109,69 (= huidige index). De berekening is dus:

100 x 109,69  =   101,41 euro

108,17

Hieronder zie je concreet hoe je de tabellen moet interpreteren.

  • Het jaartal staat links duidelijk aangegeven. Ook de maanden worden duidelijk weergegeven.
  • De getallen in de laatste kolom zijn de indexcijfers van het basisjaar waarmee je moet vergelijken.

In ons voorbeeld was januari 2019 de basisindex en die bedroeg 108,17:

index jaar 2019

De actuele index waarmee je ons voorbeeld rekening moet houden, is de maand januari 2020 met een index van 109,96:

index jaar 2020

Wanneer moet de indexatie van alimentatie gebeuren?

Het bedrag van de onderhoudsbijdrage moet jaarlijks geïndexeerd worden. Je moet het bedrag telkens indexeren op de eerste dag van de maand waarin je voor het eerst een bijdrage betaalde. Stel dat de eerste betaling moest doorgaan op 5 september 2019, dan moet het bedrag elk jaar daarna op 1 september geïndexeerd worden.

Lees er dus je vonnis of overeenkomst goed op na om te weten vanaf welke maand je recht had op de onderhoudsbijdrage/ een bijdrage moest betalen.

Wie is verantwoordelijk voor de jaarlijkse indexering van de alimentatie?

Jijzelf. Iedereen met een vonnis of overeenkomst waarin een bedrag aan onderhoudsbijdrage staat, moet zelf voor de indexering van de onderhoudsbijdrage zorgen. Dat geldt niet alleen voor de onderhoudsbijdragen voor kinderen, maar ook voor de onderhoudsbijdragen voor (ex)partners.

Let op, als je meerdere kinderen hebt, vergeet dan niet de afzonderlijke onderhoudsbijdragen te indexeren, in plaats van het totaalbedrag.

Klik hier en bereken zélf de indexering van je alimentatie.

Vragen of problemen rond alimentatie?

Neem dan contact met ons op bij bijvoorbeeld discussies over of achterstallige betaling van onderhoudsgeld.

Ook interessant