Menu

Tijdens de coronacrisis werden heel wat maatregelen ingevoerd om werknemers zo goed mogelijk te beschermen in een onzekere periode. Voor een werkgever is het zeker niet evident om al deze nieuwe maatregelen voor hun werknemers bij te houden. Hieronder de belangrijkste maatregelen die u als werkgever moet kennen:

Versoepelde aanvraagprocedure tijdelijke werkloosheid verlengd

 Tijdens de eerste weken van de coronacrisis werd de overheid overspoeld met aanvragen in verband met tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Om al deze aanvragen in versneld tempo te kunnen bolwerken, werd de procedure voor de toekenning ervan sterk vereenvoudigd. Lees hier meer daarover.

Aanvankelijk zou deze versoepelde procedure van kracht blijven tot 30 juni. De overheid heeft intussen beslist om de vereenvoudigde aanvraagprocedure voorlopig in stand te houden, minstens tot en met 31 augustus 2020. Voor de sectoren in moeilijkheden (waaronder de horeca) blijft de vereenvoudigde procedure zelfs tot en met 31 december 2020 van kracht.

Schorsing opzegtermijn tijdens tijdelijke werkloosheid

Deze maatregel veroorzaakte nogal wat ophef. De opzegtermijn van werknemers die ontslagen worden tijdens tijdelijk werkloosheid wordt opgeschort. Dat wil zeggen dat hun opzegtermijn pas ingaat nadat de periode van tijdelijke werkloosheid is afgelopen. Dit was voorheen immers niet het geval.

Na enig animo in de Kamer en een duidelijk advies van de Raad van State, geldt vanaf 22 juni 2020 voor elke werknemer die werd ontslagen na 1 maart 2020 en die tijdens zijn opzeggingstermijn tijdelijk werkloos was of wordt omwille van de corona-epidemie, dat zijn opzeggingstermijn wordt geschorst gedurende de periode dat hij niet werkt wegens de tijdelijke werkloosheid.

Let wel: is de opzeggingstermijn reeds afgelopen vóór 22 juni 2020 (de datum van publicatie van de wet), is er geen sprake meer van een schorsing.

Corona ouderschapsverlof

Werknemers met 1 of meer kinderen (tot 12 jaar ) of een kind met een handicap, hebben recht op ouderschapsverlof tijdens de coronacrisis. Voorwaarde is wel dat zij minstens 1 maand anciĂŤnniteit bij dezelfde werknemer hebben.

Deze vorm van ouderschapsverlof is op deze manieren bijzonder:

  • corona-ouderschapsverlof heeft geen invloed op het gewone ouderschapsverlof. Het gaat dus om een bijkomend verlof, naast het gewone ouderschapsverlof;
  • de werknemer kan dit ouderschapsverlof enkel deeltijds opnemen;
  • het corona-ouderschapsverlof loopt (voorlopig) tot 30 augustus 2020.

Goed om weten is dat ook zelfstandigen recht hebben op een vorm van corona-ouderschapsverlof.

Gelijkstelling dagen tijdelijke werkloosheid voor vakantie

Tijdelijke werkloosheid omwille van corona, heeft geen invloed op  vakantiedagen voor het komende jaar of de berekening van het vakantiegeld. De dagen die de werknemer niet kon werken wegens overmacht, staan tijdelijk gelijk aan effectief gewerkte dagen.

Deze gelijkstelling werden voorzien voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020.

Vragen over maatregelen als werkgever?

Heeft u over deze, of andere arbeidsrechtelijke topics nog vragen, of wenst u advies over een bepaald aspect van de arbeidsrelatie?  Onze experts sociaal recht helpen u graag verder!

Neem hier contact op.

Ook interessant