Menu

Vakanties, verontrustende piek in parentale ontvoeringen

Vakantieperiodes, zoals de zomervakantie, zijn de ideale gelegenheid voor een gezinsvakantie. Ook voor ouders die uit elkaar zijn en die een eenoudervakantie boeken. Maar helaas, zo onschuldig zijn die reizen niet altijd. Uit de cijfers van parentale ontvoering van Child Focus blijkt dat het aantal kidnappings ieder jaar stijgt en dat de piekmomenten vooral in de vakantieperiodes liggen.

Wat is parentale ontvoering?

Bij ‘parentale ontvoering’ of ‘ouderontvoering’ houdt één ouder zijn kind achter in het buitenland zonder toestemming van de andere ouder.

Nieuwe wet wil ouderontvoering moeilijker maken

Om de verontrustende stijging in ouderontvoeringen aan te pakken, kwam er reeds in de zomer van 2018 een nieuwe wet.

 “Wet van 30 juli 2018 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende een uitreisverbod, de aflevering, ongeldigverklaring en intrekking van reisdocumenten en identiteitsdocument voor niet-ontvoogde minderjarigen”

Welke impact zou deze wet moeten hebben?

Volgens de nieuwe wet zou de Familierechtbank preventief kunnen ingrijpen wanneer er een sterk vermoeden is dat één van de ouders voorgoed naar het buitenland zal vertrekken met het kind. De rechter kan in zo’n geval beslissen om de reis- en identificatiedocumenten van het kind te laten seinen.

Wat gebeurt er dan als je vreest voor de ontvoering van je kind?

  • kinderen jonger dan 12 jaar:

Als een ouder ernstig vreest dat hun minderjarig kind zonder toelating naar het buitenland zal reizen, kan die de autoriteiten vragen om geen Belgisch paspoort of reisdocument af te leveren. Althans niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van die ouder of een beslissing van de rechtbank. Zonder die documenten wordt het zo goed als onmogelijk voor de minderjarige om het land te verlaten.

  • kinderen ouder dan 12 of al in het bezit van een reis-/identiteitsdocument:

Voor kinderen die ouder zijn dan 12 jaar of die al een reisdocument/paspoort hebben, kan de familierechtbank op vraag van een gezaghebbende ouder ingrijpen met een reisverbod. Dat gebeurt door de documenten van het kind te seinen.

Wat gebeurt er als je kind geseind wordt?

Als de rechter beslist om de documenten van je minderjarige kind te laten seinen, wordt hun paspoort en/of andere reisdocumenten ongeldig verklaard of is de geldigheid beperkt tot het Belgisch grondgebied. De geseinde documenten zijn zichtbaar voor de politiediensten, de Staatsveiligheid, de gemeenten en de diplomatieke en consulaire posten. Zij kunnen op basis van die informatie controles uitvoeren en zo verhinderen dat een minderjarige illegaal naar het buitenland gaat.

Geseinde documenten kunnen enkel weer geldig worden door een beslissing van de familierechtbank of als het kind meerderjarig wordt.

Wat met kinderen die een dubbele nationaliteit hebben?

Als een minderjarig kind nog een andere nationaliteit heeft naast de Belgische wordt dit doorgegeven aan Buitenlandse Zaken die de nodige maatregelen treft om ook die documenten te seinen.

Opgelet, deze wet is nog niet in werking getreden en het is niet duidelijk of en wanneer dit zal gebeuren.

Vermijd problemen met een toestemmingsformulier

Omdat de cijfers van parentale ontvoering blijven stijgen, heb je als alleenreizende ouder (of volwassene) met een minderjarige meer kans op controle aan de grenzen. Om discussies en problemen aan buitenlandse grenscontroles te vermijden, raadt de overheid altijd aan om een getekende reistoelating van de andere niet-meereizende ouder mee te nemen.

Met dit document kan een alleenreizende ouder steeds aantonen dat er wel degelijk toestemming is en dat er geen sprake is van parentale ontvoering. Dit formulier geldt ook voor minderjarigen die alleen reizen of die met een organisatie of andere volwassene dan hun ouders reizen.

Hier vind je alle info en een voorbeeld van een toestemmingformulier voor reizen met een minderjarige.

Vragen of advies nodig?

Heb je hier nog vragen over of zijn er zaken waar jij niet uitgeraakt met je ex?

Onze experts Familierecht kunnen je adviseren en helpen.

Neem gerust een kijkje om te zien wat we voor je kunnen doen:

Personen- en Familierecht

Staat jouw vraag of probleem er niet tussen?

Neem contact met ons op.  We kunnen helpen.

Ook interessant

Formulier toestemming gescheiden ouders om te reizen met kind

Buitengewone kosten, wat telt er en wat niet?

Een zorgeloze kerstvakantie, tips voor gescheiden ouders