Menu

De coronacrisis treft elk facet van onze samenleving, waaronder niet in het minst het ondernemingsleven. Er zijn nog maar weinig ondernemingen die niet gehinderd worden door het virus. Dit geldt ook voor de sociale verkiezingen 2020.

De sociale partners zijn overeengekomen om de sociale verkiezingsprocedure, die momenteel lopend is, collectief op te schorten. De concrete bepalingen en het wettelijk kader die hiermee samenhangen, verwachten we de komende dagen.

Wat betekent uitstel van de sociale verkiezingen 2020?

De procedure voor de sociale verkiezingen 2020 wordt “stilgelegd” vanaf dag X+36.  Elke volgende stap die vanaf die dag (tussen 18 en 31 maart 2020) moest worden gezet in aanloop naar de verkiezingen staat dus on hold tot nader order.

Dit betekent ook dat de hele procedure zal verschuiven en dat de effectieve verkiezingsdag niet zal liggen tussen 11 en 24 mei 2020. Zodra de nieuwe data gekend zijn, leest u ze hier.

Plichten tot dag X+35 blijven gelden

Opgelet, alle stappen vanaf dag X+36 worden on hold gezet. Alle stappen tot X+35 blijven verplicht. Als uw onderneming nog niet alle stappen heeft uitgevoerd tot dag X+35, moet u deze dus wel nog afhandelen. Het gaat daarbij om handelingen die voornamelijk digitaal kunnen worden uitgevoerd, zodat de huidige coronacrisis in principe geen belemmering vormt.

Lees hier een overzicht van de verplichtingen tot dag X+35:

sociale verkiezingen 2020: verplichtingen verkiezingsperiode

Wij houden u op de hoogte

Wij volgen de situatie voor u op de voet en informeren meteen over de volgende stappen en de concrete modaliteiten.

Als u concrete vragen hebt over de sociale verkiezingen, kunt u onze sociaal recht experts steeds contacteren.