Menu

Ontbinding van uw vennootschap wegens laattijdige neerlegging van de jaarrekening?

 

 

Vanwaar de verwarring?

Sinds 12 juni 2017 is er een nieuwe wet van kracht die de neerleggingsverplichtingen aanzienlijk verstrengt. De rechter kan nu een gerechtelijke ontbinding uitspreken van een vennootschap die voor één boekjaar haar jaarrekening niet of laattijdig heeft neergelegd, waar de termijn vroeger nog drie jaar was. Nog steeds zijn er tal van vennootschappen die hiervan nog niet op de hoogte zijn, met als gevolg dat de jaarrekening niet tijdig wordt neergelegd.

 

Hoe een laattijdige neerlegging vermijden?

Onder het motto liever voorkomen dan genezen, herinneren wij u eraan dat de jaarrekening van een vennootschap binnen de dertig dagen na goedkeuring door de algemene vergadering, en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar, neergelegd moet worden.

 

Waarom een laattijdige neerlegging vermijden?

Het laattijdig neerleggen van uw jaarrekening brengt verschillende mogelijke sancties met zich mee.

Ten eerste kan de ontbinding worden uitgesproken op verzoek van elke belanghebbende, het openbaar ministerie of na mededeling door de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden. Deze vordering tot ontbinding kan maar ingesteld worden na een termijn van zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar. De ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, is bevoegd.

Daarnaast kan de vennootschap en elk van de bestuurders hiervoor ook aansprakelijk kunnen gesteld worden.

 

Toch te laat?

Indien er een vordering tot ontbinding tegen uw vennootschap is ingesteld, bestaat er gelukkig nog de mogelijkheid om de toestand te regulariseren.

Er zijn twee mogelijke scenario’s:

  • Als de vordering wordt ingesteld door een belanghebbende of het openbaar ministerie, zal de rechtbank steeds een regularisatietermijn toekennen van minimaal drie maanden en het dossier voor opvolging doorverwijzen naar de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden. Na afloop van de regularisatietermijn zal de rechtbank uitspraak doen op verslag van de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden.

 

  • Als de vordering tot ontbinding volgt op de mededeling door de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden, heeft de rechtbank de keuze. Ze kan een regularisatietermijn toestaan (en het dossier in tussentijd voor opvolging terugverwijzen naar de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden) of toch de ontbinding uitspreken.

 

Indien de ontbinding wordt uitgesproken door de rechter, kan u hoger beroep of verzet aantekenen tegen dit vonnis, naargelang het vonnis op tegenspraak of bij verstek werd gewezen. Dit rechtsmiddel moet ingesteld worden binnen een maand vanaf de bekendmaking van de gerechtelijke ontbinding in het Belgisch Staatsblad.

 

Hoe kunnen we helpen en wat is de kostprijs?

Onze experten hebben de nodige ervaring omtrent deze problematiek en kunnen u bijstand verlenen om een ontbinding te vermijden of te regulariseren.

Voor de bijstand in de fase voorafgaand aan de ontbindingsbeslissing rekenen wij in principe een basisbedrag aan van 1.500 euro ex BTW en 15% overheadkosten.
Ligt er evenwel een ontbindingsbeslissing voor waartegen verzet of hoger beroep moet worden aangetekend, gelden de tarieven vermeld in onze algemene voorwaarden die u hier terugvindt.

 

Onze experts helpen u graag:

Klik op de persoon voor de contactgegevens.

Ingrid De Poorter is Managing Partner en heeft de leiding over de afdelingen Data, Tech & Entertainment en Ondernemingsrecht.

 

Kris Du Bois is Vennoot en heeft de leiding over de afdeling Vastgoedrecht.

 

Pieter Van Mulders is Associate Partner en heeft de leiding over de afdeling Ondernemingsrecht.

 

Steve De Cauwer is advocaat binnen de afdelingen Ondernemingsrecht en Vastgoedrecht.

 

Arianke Smolders is advocaat binnen de afdeling Ondernemingsrecht.

 

Freek De Corte is advocaat- stagiair binnen de afdeling Ondernemingsrecht.

 

€ 1.500 Meer info over onze prijzen