Menu

Wij staan publieke en private partijen bij in dossiers rond omgevingsrecht, en dit zowel voor het voeren van procedures als het verlenen van advies.

Hierbij helpen we met de realisatie van projecten en verlenen advies en begeleiding in het kader van onderhandelingen en procedures. We streven steeds naar pragmatische oplossingen op maat van uw project.

We staan u onder meer bij in het kader van:

 • Omgevingsvergunningen;
 • Omgevingsberoepen;
 • Bezwaarschriften tijdens openbaar onderzoek;
 • Zonevreemde basisrechten en zonevreemde functiewijzigingen;
 • Ruimtelijke planningsprocessen;
 • Planbaten en planschade;
 • Milieu-effectenrapportage;
 • PAS;
 • Natuurbehoud en -bescherming;
 • Bosregelgeving;
 • Bodemverontreiniging en -sanering;
 • Brownfieldontwikkeling;
 • Handhaving op administratief, burgerlijk of strafrechtelijk gebied;
 • Burenhinder;
 • Onroerend erfgoed;
 • Woningkwaliteit;
 • Leegstandsheffingen;
 • Afvalstoffen en materialenbeheer;
 • Redactie van wetgeving.

 

We staan publieke en private partijen bij in het kader van de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Deze bijstand vertaalt zich in:

 • Hulp bij de keuze van de meest passende gunningsprocedure
 • Begeleiding tijdens de gunningsprocedure (incl. het opstellen van bestekken en opdrachtdocumenten)
 • Begeleiding tijdens de uitvoering van de opdracht
 • Begeleiden van procedures voor de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken

We streven steeds naar pragmatische oplossingen op maat en stemmen met u de te volgen strategie af.

Wij helpen u verder met:

 • Aanbestedingen en raamovereenkomsten;
 • Gunning van overheidsopdrachten;
 • Uitvoering van overheidsopdrachten;
 • Public procurement / tenders;
 • Concessie;
 • PPS (Publiek-Private Samenwerking);
 • Projectontwikkeling;
 • Samenwerkingsovereenkomsten;
 • DBFM / DB / DBM;
 • Bijstand in het kader van procedures voor administratieve en burgerlijke rechtbanken;
 • Redactie van wetgeving.

 

We staan publieke en private partijen bij in het kader van publiek-private samenwerking (PPS) in de meest ruime zin.

Deze bijstand vertaalt zich in:

 • Adviesverlening over hoe een samenwerking tot stand kan worden gebracht
 • Voeren van onderhandelingen en gesprekken tussen partners
 • Opstellen van contracten en overeenkomsten
 • Bijstand in het kader van procedures voor administratieve en burgerlijke rechtbanken

We streven steeds naar pragmatische oplossingen op maat van uw project en stemmen met u de te volgen strategie af.

Wij staan u bij met onze expertise inzake

 • PPS (Publiek-Private Samenwerking);
 • Infrastructuurprojecten;
 • Concessies;
 • Projectontwikkeling;
 • Gebiedsontwikkeling;
 • Samenwerkingsovereenkomsten;
 • Overheidsopdrachten;
 • Omgevingsvergunningen;
 • Brownfields;
 • Aanbestedingen en raamovereenkomsten;
 • Redactie van wetgeving.

Voor zaken die in het rechtsgebied tussen burger en de overheid of overheidsinstanties onderling vallen, kunt u steeds bij ons terecht. Wij helpen u met onze expertise in deze domeinen graag verder.

In het bijzonder staan wij u graag bij inzake:

 • Adviesverlening in verband met lokaal bestuur, openbaarheid van bestuur, financiering, subsidies, overheidsaansprakelijkheid;
 • Begeleiding van procedures voor de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken;
 • Het voeren van onderhandelingen.

We streven steeds naar pragmatische oplossingen op maat van uw project en stemmen met u de te volgen strategie af.

 

Stel ons vandaag nog uw vraag via het formulier.

Wij helpen u snel verder.

Gerelateerde producten

Relevante inzichten en nieuwsberichten