Menu

Publiek-private samenwerking (PPS) en overheidsopdrachten

Bij DGDM beschikken we over uitgebreide expertise op het vlak van publiek-private samenwerkingen.

Wij bieden zowel private partijen als overheden juridische ondersteuning aan bij diverse projecten zoals gebiedsontwikkelingen, infrastructuur- en stadsvernieuwingsprojecten. Daarnaast begeleiden wij de totstandkoming, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten. Wij geven strategisch advies aan overheden bij het uitstippelen van het juiste traject, en juridisch advies bij het opstellen van de (contract)documentatie.

Tenslotte verdedigen we de belangen van private en publieke partijen in eventuele procedures over overheidsopdrachten, zowel voor de burgerlijke rechter als voor de administratieve rechtscolleges.

 

Lokale overheden – lokale belastingen

DGDM beschikt over bijzondere expertise in het begeleiden van lokale overheden. Via meerdere samenwerkings- en raamovereenkomsten bieden wij de nodige ondersteuning bij diverse juridische vraagstukken over onder meer:

* Zakelijke rechten (opstal, erfpacht, …)
* Concessies en huurovereenkomsten
* Brownfields
* Het opstellen van regelgeving

DGDM heeft heel wat ervaring opgebouwd in de materie van de lokale belastingen, zoals leegstandsheffingen, belastingen op masten en pylonen, belastingen op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en dergelijke meer.

We verlenen advies op maat, stellen bezwaarschriften op en staan partijen bij in juridische procedures voor de bevoegde rechtscolleges. Naast het voeren van juridische procedures adviseert DGDM lokale overheden ook bij het opmaken van van haar belastingreglementen.

 

Overheidsaansprakelijkheid

Zowel overheden als schadelijders doen regelmatig beroep op DGDM bij schadeclaims op basis van overheidsaansprakelijkheid.  Wij verlenen advies op maat en procederen waar nodig, waarbij we steeds de deur openhouden voor onderhandelingen en bemiddelingstrajecten.

 

Omgevingsrecht

Bij DGDM hebben we uitgebreide ervaring in omgevingsrecht. Ons team van gespecialiseerde advocaten biedt juridische en strategische ondersteuning aan overheden bij complexe vraagstukken en procedures over ruimtelijke ordening en milieu.

 

Stel ons vandaag nog uw vraag via het formulier.

Wij helpen u snel verder.

Gerelateerde producten

Relevante inzichten en nieuwsberichten