Menu

De coronacrisis treft elk facet van onze samenleving, waaronder niet in het minst het ondernemingsleven. Dit geldt ook voor de sociale verkiezingen 2020.

De sociale partners zijn overeengekomen om de sociale verkiezingsprocedure, die op het moment van uitbraak lopend was, collectief op te schorten.De procedure voor de sociale verkiezingen 2020 werd “stilgelegd” vanaf dag X+36.  Elke volgende stap die vanaf die dag (tussen 18 en 31 maart 2020) moest worden gezet in aanloop naar de verkiezingen stond on hold.

Op 22 juli 2020 werd een KB gepubliceerd met de nieuwe data voor de sociale verkiezingen.

Nieuwe data sociale verkiezingen 2020

De uitgestelde sociale verkiezingen zullen plaatsvinden tussen 16 en 29 november 2020. De ondernemingsraad, het comité, of bij gebrek hieraan, de werkgever zelf moet de volledige kieskalender  aanpassen in functie van deze nieuwe verkiezingsdatum.

Nieuwe deadlines voorafgaand aan sociale verkiezingen 2020

Nu de effectieve verkiezingsdata zijn gekend, kunnen ook de data van de voorafgaande plichten worden vastgelegd.

Enkele sleutelmomenten:

  • X+36 (herneming procedure): vanaf 23 september 2020
  • X+40 (aanplakking lijsten): vanaf 27 september 2020
  • X+48 (beroep): vanaf 5 oktober 2020
  • Y-14 (oproeping kiezers): vanaf 6 november 2020

klik hier voor uitgebreidere info over deze verplichtingen.

Concrete dag van hernemen aankondigen begin september 2020

De aanpassingen met betrekking tot de verkiezingsdatum, desgevallend de uurregeling, en de kieskalender, moeten door de ondernemingsraad, het comité of de werkgever uiterlijk 7 dagen voor de concrete dag van herneming, zijnde de nieuwe dag X+29 (vanaf 16 september 2020), binnen en buiten de onderneming worden meegedeeld. Hiervoor moeten de bestaande modelformulieren gebruikt worden.

Vragen of begeleiding voor sociale verkiezingen?

Ga naar:

Sociale verkiezingen 2020: voorbereiding en advies 

Als u meer concrete vragen hebt over de sociale verkiezingen, kunt u onze sociaal recht experts steeds contacteren.

Ook interessant