Menu

Het huidige media- en reclamelandschap verandert in hoog tempo dankzij nieuwe technologische ontwikkelingen en aanhoudende evolutie. Zowel overheden, mediabedrijven, uitgeverijen, distributeurs, journalisten, ondernemers, influencers als consumenten ontdekken hierbij nieuwe uitdagingen en complexe juridische vragen.

Ongeacht of het gaat over televisie, radio, muziek, film, internet, sociale media, publicaties, reclame of oneerlijke handelspraktijken, elke speler binnen de ruime media- en reclamewereld kan bij ons terecht.

Onze experts hebben ruime kennis van het Mediarecht. Hierin komen regels uit verschillende rechtsgebieden samen: het auteursrecht, het portretrecht, het Mediadecreet en de privacyregels. Ook grondrechten zoals expressievrijheid, recht op informatie en persvrijheid worden gerespecteerd. Maar het kan ook over meer algemene zaken gaan zoals het contractenrecht en de regels inzake elektronische handel, vrijheid van vestiging en vrij verkeer van diensten, etc.

Concreet voeren wij procedures uit en verlenen wij advies over o.m. het recht op eer en goede naam, het recht op afbeelding, het recht om vergeten te worden, de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid.

Ook binnen het Reclamerecht helpen we u bij het onderhandelen, opstellen en sluiten van media- en sponsorovereenkomsten (incl. auteursrechtenregelingen).

Verder zorgen we ervoor dat uw specifieke activiteiten inzake reclame, sociale media, etc. conform het geldend wettelijk kader verlopen.

Neem contact op met onze experts voor snel en praktisch advies op maat.

Stel ons vandaag nog uw vraag via het formulier.

Wij helpen u snel verder.

Gerelateerde producten

Relevante inzichten en nieuwsberichten