Menu

Het nieuwe vennootschapsrecht trad in werking op 1 mei 2019

De vernieuwde wetgeving heeft als doel om het ondernemingsklimaat in ons land te bevorderen door de wetgeving te vereenvoudigen en flexibeler te maken. Anderzijds is het ook de bedoeling om België hierdoor ook aantrekkelijker te maken als vestigingsland, waar nu de tendens heerst bij ondernemingen om hiervoor naar het buitenland te gaan.

Inwerkingtreding

Het WVV zal in werking treden op 1 mei 2019. Voor reeds bestaande vennootschappen is het nieuwe vennootschapsrecht van toepassing sinds 1 januari 2020. De statuten moeten uiterlijk op 1 januari 2024 in overeenstemming zijn met het WVV.

Wij kunnen helpen

Heeft u nood aan advies of concrete bijstand bij het aanpassen van uw statuten? Of heeft u vragen over de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor uw vennootschap? Onze ervaren experts helpen u graag verder met pragmatisch advies en hands on-oplossingen op maat van uw onderneming.

Klik hier om contact met ons op te nemen:

Contact

e-book met alle veranderingen

Dowload het e-book

Nieuw wetboek Vennootschappen: de belangrijkste aspecten in de kijker

Of lees online de andere hoofdstukken: