Menu

Ben je lid van een vzw of maak je deel uit van het bestuur? Let dan even op, de volgende zaken zijn veranderd nu het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen er is.

Het WVV (Wetboek Vennootschappen en Verenigingen) bevat ook heel wat nieuwigheden voor vzw’s en, in het bijzonder, voor de bestuurder(s) daarvan. Zo ben je als bestuurder voortaan sneller aansprakelijk wanneer er zaken misgaan.

Breekt het angstzweet je al uit?

Nergens voor nodig! Lees hieronder hoe het juist zit.

Zo was de situatie voor het nieuw WVV

Vandaag  droeg de vzw zelf nog de verantwoordelijkheid voor de eventuele fouten of tekortkomingen van de bestuurders.
In principe was je dus als bestuurder nooit persoonlijk aansprakelijk.

Behalve als:

  • een bestuurder onverantwoordelijk omsprong met het geld van de vzw en zich niet gedroeg zoals een normaal, voorzichtig persoon zich in die situatie zou gedragen (= ‘het goede huisvader’- principe);
  • een bestuurder door zijn persoonlijke fout schade berokkende aan een derde partij.

Kortom, een bestuurder was nooit aansprakelijk TENZIJ de fout specifiek aan hem gelinkt kon worden. 

Zo is het nu

De nieuwe wetgeving breidt de verantwoordelijkheid van het bestuur verder uit.

Zo ben je ook aansprakelijk voor de fouten van medebestuurders. Ook wanneer je zelf geen fout hebt begaan, moet je dus meteen de raad van bestuur informeren om te voorkomen dat je mede-aansprakelijk kan worden gehouden.

Lees ook:

Dossier nieuw wetboek vennootschappen: wat verandert er op vlak van bestuur?

Wat als de vzw failliet gaat?

De vzw kwalificeert sinds kort ook als een onderneming. Dat wil zeggen dat een vzw dus ook failliet kan gaan.
En dat brengt heel wat nieuwe regels op vlak van aansprakelijkheid met zich mee.

Zo kan het bestuur aansprakelijk zijn wanneer ze een reddeloos verloren vzw – tegen beter weten in –voortzetten, en de schuldenberg daardoor groeit.

Ook als één of meerdere grove fouten van de bestuurder(s) (mee) aan de basis liggen van het faillissement, is er een risico op persoonlijke aansprakelijkheid.
Zelfs als het om een fout van een van je medebestuurders gaat.

Wanneer ben je ‘bestuurder’?

Je bent uiteraard lid van het bestuur als je formeel benoemd bent.
Maar pas op: als je in de praktijk bestuursdaden stelt zonder dat je formeel bent benoemd tot bestuurder, kwalificeer je als een zogenaamde ‘feitelijk bestuurder’.
Ook dan loop je hetzelfde risico op aansprakelijkheid als een formeel benoemde bestuurder.

Over welke bedragen gaat het?

De nieuwe wet bepaalt dat je als bestuurder nooit voor een hoger bedrag kan worden aangesproken dan het wettelijk vastgestelde plafond. In de praktijk varieert dat tussen € 250.000 en € 12.000.000, naar gelang de omzet en het balanstotaal van de vzw.  Met andere woorden: bij grotere  vzw’s zal het om een hoger bedrag gaan dan kleinere.

Dit bedrag is ook niet per bestuurslid, maar geldt voor alle aansprakelijke bestuursleden samen. Het aantal personen dat geleden heeft onder de feiten (“de schuldeisers”), doet het bedrag niet stijgen.

Dan toch maar niet in het bestuur van de lokale voetbalclub?

Er is absoluut geen reden om je kandidatuur voor het bestuur van de lokale voetbalclub in te trekken!

De wet voorziet voor dit soort vrijwillige bestuursfuncties immers een achterpoortje in de vorm van ‘kleine vzw’s’.
Voor hen is de aansprakelijkheid bij een faillissement niet van toepassing.

Kleine vzw’s hebben niet meer dan:

  • 5 voltijdse werknemers (of equivalent hiervan)
  • een omzet van € 312.500 per jaar
  • een balanstotaal van € 1.249.500 euro per jaar

Dek je in met de juiste verzekering

Begint het je allemaal te duizelen?
De nieuwe wetgeving is absoluut geen reden tot paniek!

Je kan bijvoorbeeld een bestuursaansprakelijkheidsverzekering nemen die je persoonlijk indekt voor de financiële gevolgen in geval van aansprakelijkheid. Eventueel kan de vzw hiervan zelfs de verzekeringskosten betalen.

Al volop ‘bestuursaansprakelijkheidsverzekering’ aan het Googelen?

Bekijk wel goed de voorwaarden van zo’n verzekering zodat je exact weet wanneer je wel en, vooral, wanneer je NIET verzekerd bent.

Wij kunnen helpen bij problemen

Zit je toch in een situatie waarbij men je als bestuurder aansprakelijk stelt voor bepaalde fouten, dan kunnen wij je daarin bijstaan.

Klik hieronder voor meer info:

Aansprakelijkheid van bestuurders

Wat verandert er nog in het nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen?

Lees hieronder onze hoofdstukken waarin we telkens een anders aspect toelichten:

Ook voor vragen over dit onderwerp mag je altijd  contact met ons opnemen.