Menu

Rik Vanreusel studeerde Rechten aan de UGent waar hij afstudeerde met onderscheiding in de specialisatie strafrecht. Daarna studeerde hij aan de Franse Universiteit van Rennes I verder. Zijn voorliefde voor strafrecht speelde al tijdens zijn studies een prominente rol. Zijn talent als pleiter werd in die periode ook al bekroond toen hij student laureaat werd in de pleitwedstrijd ‘Assisen’.

Na zijn studiejaren werkte hij kort als juridisch adviseur en maakte daarna de overstap naar de advocatuur, met – uiteraard – een focus op Strafrecht. Van 2012 tot 2020 werkte hij bij Stalmans – Vanmechelen Advocaten als expert in strafrechtelijke en geschillenbeslechting voor de rechtbank, waaronder ook strafrechtelijke dossiers aan het Hof van Cassatie.

Rik is zich doorheen de jaren steeds blijven bijscholen en verdiepen in het strafrecht. In 2012 volgde hij de opleiding “How to Litigate Before the European Court of Human Rights” in Straatsburg. In 2015 behaalde hij het getuigschrift ‘Cassatie in Strafzaken’.

Na een onderzoek van zijn competenties in het domein van het strafrecht en het internationaal strafrecht, werd Rik op 21 juni 2017 toegelaten tot de lijst van “assistants to counsel” bij het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Op 1 januari 2019 werd hij toegelaten tot de balie bij het Internationaal Strafhof In Den Haag.

Sinds 2019 is Rik aangesteld door de Orde van Vlaamse Balies als SALDUZ-trainer. Zo geeft hij opleidingen aan advocaten over bijstand van cliënten bij verhoren door de politie of door een onderzoeksrechter. Naast deze werkzaamheden was Rik een aantal jaar vrijwillig vertaler voor de Liga voor Mensenrechten.

Bij de Groote – De Man is Rik Associate Partner voor de afdeling Strafrecht. Hij legt zich uitsluitend toe op de dossiers die binnen komen in het straf- en aansprakelijkheidsrecht en heeft ook de leiding over de uitbouw van deze afdeling.  Rik spreekt vloeiend Frans, Engels en Duits. Hij behandelt en pleit zaken ook in deze talen.

Rik is auteur bij juridisch uitgever Larcier en publiceert in de geannoteerde wetboeken “Strafprocesrecht”, “Strafrecht” en “Strafuitvoering”. Rik schrijft eveneens voor uitgeverij Politeia en aantal van de door hem behaalde arresten werden in vaktijdschriften gepubliceerd.

Naast advocaat is Rik ook fervent tafeltennisser.

Publicaties

  • Mensenhandel, Wet en Duiding Strafrecht, Larcier, 2012
  • De territoriale bevoegdheid van de strafuitvoeringsrechtbank, Wet en Duiding Strafuitvoering, Larcier, 2014
  • Mensenhandel (update), Wet en Duiding Strafrecht, Larcier, 2015
  • De nietigverklaring van vonnissen, Duiding Strafprocesrecht, Larcier, 2016
  • “De rechtszaak van de toekomst: een blik op justitie anno 2050”, Emile et Ferdinand, Larcier, 2016
  • “Mensenhandel” (update), Duiding Strafrecht, Larcier, 2018
  • Onrechtmatig verkregen private bancaire informatie: geen nood aan Antigoon-toets”, in Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens, Politeia, 2018/4, 26-32

Expertises

Inzichten en nieuwsberichten door Rik Vanreusel