Menu

Rik Vanreusel studeerde Rechten aan de UGent waar hij afstudeerde met onderscheiding in de specialisatie strafrecht. Hij studeerde eveneens aan de Franse universiteit Rennes I. Zijn voorliefde voor strafrecht speelde al tijdens zijn studies een prominente rol. Zijn talent als pleiter werd in die periode ook al bekroond toen hij als student laureaat werd in de pleitwedstrijd ‘Assisen’. De jury bestond destijds uit meester Marcel STORME, meester Piet VAN EECKHAUT en hoogleraar Philip TRAEST.

Na zijn studiejaren werkte hij kort als juridisch adviseur om daarna de overstap te maken naar de advocatuur met focus op strafrecht. Van 2012 tot 2020 werkte hij bij Stalmans – Vanmechelen Advocaten als expert in strafrechtelijke geschillenbeslechting waaronder ook strafrechtelijke dossiers voor het Hof van Cassatie.

Rik is zich doorheen de jaren steeds blijven bijscholen en verdiepen in het strafrecht. In 2012 volgde hij de opleiding “How to Litigate Before the European Court of Human Rights” in Straatsburg. In 2015 behaalde hij het getuigschrift ‘Cassatie in Strafzaken’.

Na een onderzoek van zijn competenties in het domein van het strafrecht en het internationaal strafrecht, werd Rik op 21 juni 2017 toegelaten tot de lijst van “assistants to counsel” bij het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Op 1 januari 2019 werd hij toegelaten tot de balie bij het Internationaal Strafhof In Den Haag.

Sinds 2019 is Rik aangesteld door de Orde van Vlaamse Balies als SALDUZ-trainer. Zo geeft hij opleidingen aan advocaten over bijstand van cliënten bij verhoren door de politie of door een onderzoeksrechter. Naast deze werkzaamheden was Rik een aantal jaar vrijwillig vertaler voor de Liga voor Mensenrechten.

Sinds eind 2020 werd Rik als pas derde Belg toegelaten op de lijst van “assistants to counsel” bij de Kosovo Specialist Chambers.

Bij de Groote – De Man is Rik Associate Partner voor de afdeling strafrecht. Op dagelijkse basis staan hij en zijn team zowel slachtoffers als verdachten bij. Rik voert procedures zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Hij spreekt vloeiend Frans, Engels en Duits.

Rik is auteur bij juridisch uitgever Larcier waar hij publiceert in de geannoteerde wetboeken “Strafprocesrecht”, “Strafrecht” en “Strafuitvoering”. Rik schrijft eveneens voor uitgeverij Politeia en een aantal van de door hem behaalde arresten werden in vaktijdschriften gepubliceerd. Ten slotte organiseert Rik een reeks opleidingen die focussen op de technisch-wetenschappelijke kant van het strafrecht zoals DNA, toxicologie, het geheugen van getuigen, de polygraaf, …

Rik verdedigde al de belangen van de Iraanse oppositie in een internationaal terrorismeproces, stond diverse multinationals bij in gevoelige dossiers en specialiseert zich daarnaast in herzieningszaken.

Naast advocaat is Rik ook fervent tafeltennisser en fietser.

Publicaties

  • Mensenhandel, Wet en Duiding Strafrecht, Larcier, 2012
  • De territoriale bevoegdheid van de strafuitvoeringsrechtbank, Wet en Duiding Strafuitvoering, Larcier, 2014
  • Mensenhandel (update), Wet en Duiding Strafrecht, Larcier, 2015
  • De nietigverklaring van vonnissen, Duiding Strafprocesrecht, Larcier, 2016
  • “De rechtszaak van de toekomst: een blik op justitie anno 2050”, Emile et Ferdinand, Larcier, 2016
  • “Mensenhandel” (update), Duiding Strafrecht, Larcier, 2018
  • Onrechtmatig verkregen private bancaire informatie: geen nood aan Antigoon-toets”, in Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens, Politeia, 2018/4, 26-32

Expertises

Inzichten en nieuwsberichten door Rik Vanreusel